Приходите и разходите по времето на соца: част 2 -средна заплата


От статия сп. „Общество и право“,1986 г.
1977 г. - 60 % от заплатите са по-ниски от средната работна заплата.
За сравнение в таблицата са дадени и средните заплати след промените. Доста често в интернет се споменава средна заплата от 250-270 лв. по време на социализма, но както се вижда от таблицата, това се отнася за последните няколко години, през повечето време от социализма заплатите са значително по-ниски, като започват да растат по-бързо през 80-те години. До 1990 г. цените на стоките са фиксирани от държавата, при освобождаването на (някои от) цените в края на Правителството на А.Лукановнастъпва висока инфлация. (Според различни източници*,**в интернет поне част от повишението на заплатите през 70-те и 80-те години не е реално, просто са напечатани пари, без да се увеличат произведените стоки – тъй като цените са фиксирани настъпва т нар„скрита инфлация“,пари има и хората се чувстват богати, но няма достатъчно стоки, които да се купят с тези пари. Виж и таблицата „Парична маса“ и Отчета на БНБ за 1988 г., стр. 40). Поради голямото търсене на стоки (и многото налични пари в икономиката) цените рязко се повишават. През 90-те години са необходими индексации, които да компенсират инфлацията, затова заплатите нарастват рязко.
За сравнение е дадено разпределението на заплатите през 1977 г. Както се вижда от официалната държавна статистика, разликата между ниските и високите заплати е над 3 пъти. Може да се каже, че около 60 % от заплатите са по-ниски от средната за тази година (приблизително 170лв).
Има разлики в заплащането в различните отрасли. За 1977 г. най-ниски са средните месечни заплати в „горско стопанство“ (117лв) а най-високи в отрасъла „строителство“ (178лв).


*Използвани оригинални таблици от източниците:
(Статистически годишник на НРБ/РБ от различни години)

Средна годишна работна заплата на работещите и служещите по отрасли

Средна годишна работна заплата по отрасли

Лихвени проценти при банковите кредити

**http://www.bnb.bg/ResearchAndPublications/PubPeriodical/PubPAnnualReport/index.htm?forYear=1988 (Отчет на Българска Народна Банка за 1988г) 
Източник: kiselec1.blogspot.com

ВИЖТЕ ОЩЕ: Приходите и разходите по времето на соца: част 1 - пенсиите


Най-четени

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now