Приходите и разходите по времето на соца: част 1 - пенсиите


СРЕДНА ПЕНСИЯ
Средните пенсии нарастват от 15 лв. през 1960 г. до 116,8 лв. през 1989 г., т.е. около 7,8 пъти. Те са сравнително ниски през повечето време, по-бързо увеличение има през 80-те години. Пенсията се равнява на 19 % от средната заплата през 1960 г., и достига до 42-43 % от средната заплата в края на 80-те години.
Очевидно е, че само с посочените пенсии е трудно да се живее. С една средна пенсия през 1980 г. могат да се купят около 27 кг краве сирене (2,6 лв/кг). Затова доста от пенсионерите отглеждат животни и произвеждат храни за собствена консумация в личното си стопанство. Допълнителен доход представляват продажбите на продукция от личното стопанство на ТКЗС/пазари. За сравнение през 2015 г. средната пенсия в България е около 318 лв. (С една средна пенсия могат да се купят около 37 кг сирене със средна цена 8,55 лв/кг.)
Въпреки широко разпространеното вярване, че „всички са равни“ разликите между по-ниските и по - високите пенсии по време на социализма не са малки, около и над 3 пъти. Сумите са разпределени изключително неравномерно. През 1980 г. около 60 % от пенсионерите получават по-малко от средната пенсия (69,5 лв.):
(От несиметричното разпределение може да се предположи, че има значителен брой пенсии с размер доста под 60 лева). От таблиците се вижда, че броя на пенсионерите нараства от 1184 хил. (1960 г.) до 2308 хил. през 1989 г.

P.S.
Добавих таблица, от която се виждат и отделните видове пенсии от 1960 до 1978 г. (прослужено време, земеделски и др.). От тях се разбира, че особено през 60-те и до средата на 70-те преобладават земеделските пенсии. Те са особено ниски, което отразява и ниските надници на работещите в ТКЗС. Дори и през 1980 г., докато средната пенсия за страната е 69,5 лв. месечно,средната земеделска пенсия е 43,4 лв! Около една трета от пенсионерите получават през 1980г. земеделска пенсия. През 1989 г.земеделците получават 85,5 лв. средна пенсия.
Вижда се също нещо много интересно. През 1960 г. разходите за пенсии са 207,5 млн. лева, през 1980 - 1685,2 млн. лева а през 1989 г. - 3245,8 млн. лева. В по-ранните години както броят на пенсионерите така и средната пенсия са ниски, и това не представлява особена тежест за държавата. До края на социализма броят на пенсионерите се удвоява, а средната пенсия нараства около 7,8 пъти. По този начин тежестта за държавата се увеличава неимоверно.
Използвани оригинални таблици от източниците:
(Таблиците са взети от статистическия годишник на НРБ/РБ за 1979 г. и 1991 г.) Източник: kiselec1.blogspot.com

ВИЖТЕ ОЩЕ: Аз живях през соца: В ТКЗС-то хората работеха за 60 стотинки на трудоден


Най-четени

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now